FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD

Nãy bậ quá không viết được giờ mới có thời gian viết

tại sao mình lại bán một lệnh ở đây, vì vùng giá hồi cũng chính là cùng fibo 61.8

đồng thời phá vỡ cấu trúc tăng hồi ( cái này phải vào m5 mới thấy được, TDV không cho phép đăng ở M5 nên mọi người thông cảm)

lệnh này mình gữi và không rời SL

Entry 0.74920
SL 0.75131
TP 0.73885 (tp2)
mình sẽ giữ lệnh đến tp 2 và xem xét rời SL khi chạm TP 1
RR 1:5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.