FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
FX:AUDUSD

Nãy bậ quá không viết được giờ mới có thời gian viết

tại sao mình lại bán một lệnh ở đây, vì vùng giá hồi cũng chính là cùng fibo 61.8

đồng thời phá vỡ cấu trúc tăng hồi ( cái này phải vào m5 mới thấy được, TDV không cho phép đăng ở M5 nên mọi người thông cảm)

lệnh này mình gữi và không rời SL

Entry 0.74920
SL 0.75131
TP 0.73885 (tp2)
mình sẽ giữ lệnh đến tp 2 và xem xét rời SL khi chạm TP 1
RR 1:5