JoslynneL

16.09.22 AVAX LONG

Giá lên
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
#AVAX LONG 3h Ch+
Còn vùng cuối cực trị Swing cừ con Ch+ 3h
Entry 17.69 STL 17.48 (-1.25%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.