dinhchien

AVAXUSDT - Giảm theo Dow & RSI 30/4/2022

Giá xuống
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
- Xác định xu hướng (Giảm): bằng chỉ báo Pivot High/Low (Dow)
... Đỉnh thấp hơn (Lower High) có giá trị RSI thấp hơn 60.
... Đáy thấp hơn (Lower Low) có giá trị RSI nhỏ hơn 30.
- Vẽ fibonacci từ đỉnh thấp hơn đến Đáy thấp hơn:
...Điểm vào lệnh ở 61.8%.
...Dừng lỗ ở 38.2%.
...Chốt lời ở 100%.
- Hình quá khứ:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.