Thaiteamtrader

#AVAXUSDT đang thử nghiệm hỗ trợ

BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
AVAXUSDT đang thử nghiệm một mức quan trọng xung quanh khu vực 16,55 đô la, điều này rất quan trọng vì nó đã đóng vai trò là cả hỗ trợ và kháng cự trong quá khứ.

Thị trường đã mất mức hỗ trợ động và hiện đã lùi về mức Fibonacci 0,382. Đây là một mức quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó có thể chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng. Nếu giá của AVAXUSDT không giữ được mức hỗ trợ chính và kiểm tra lại mức đó dưới dạng mức kháng cự mới, thì điều này sẽ kích hoạt cơ hội bán khống.

Bán khống là một chiến lược giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá của một tài sản. Trong trường hợp này, nếu giá của AVAXUSDT mất mức hỗ trợ chính và kiểm tra lại mức đó dưới dạng mức kháng cự mới, thì điều đó sẽ báo hiệu khả năng đảo chiều trên thị trường. Điều này có thể tạo cơ hội cho các giao dịch ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.