dodinhthang

AVAX chờ tín hiệu long

BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
Trên khung D1 có sự hợp lưu giữa đường trendline, giá break khỏi đường trendline phía trên, và đang quay lại test hỗ trợ phía dưới cũng là hợp lưu giữa 2 đường. Cần thêm 1 điều kiện nữa là xuất hiện sự xác nhận của nến đảo chiều là mua và TP khi RSI chạm đến 50.58

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.