MinhAnhhh

AXS không đơn giản chỉ là game đâuuu :)

BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Từ biểu đồ D1 chỉ báo Future Carrera, sau ngày 07/07 bước vào tín hiệu BUY, Chỉ trong hai tháng Hold đợi chỉ báo chuyển tín hiệu và chốt lệnh ở ngày 7/9 sẽ kiếm được khoảng 620% lợi nhuận.
Từ 2/10 tín hiệu BUY xuất hiện trở lại, lợi nhuận thả nổi hiện là 22.30%!!

Tín hiệu vẫn đang trên chiều hướng đi lên 😊

Axie Infinity không chỉ là một trò chơi. Chủ sở hữu của nền “kinh tế game” chính là người chơi. Nguồn vốn ra vào của sản phẩm đều cho người dùng tạo ra và sở hữu. Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một kiểu mô hình hoàn toàn mới.

Chúc các Bro có một ngày giao dịch thắng lợi :3


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.