vnquyy

AXSUSDT H1

vnquyy Cập nhật   
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Khả năng đã xong con ABC hiệu chỉnh
Quan sát tiếp con (5) liệu có phải hoàn thiện xong con ED cuối của con C để bắt đầu sóng 3 mới.
một mã rất đẹp, rất đáng theo dõi và đầu tư
Bình luận:
gán nhãn 12345 xanh cuối hơi vội, chart vẫn còn valid cho đén khi thủng 42, vùng mua đẹp từ giá hiện tại 47 về vùng 45, stoploss tất cả ở 42
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.