UnknownUnicorn28720704

AXS: QUÁ TRÌNH XẢ HÀNG NGƯNG LẠI?

BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Dòng tiền ra đang dần chững lại, đây là dấu hiệu cho sự hồi phục sắp tới khi đã xuất hiện thêm nhiều Bigboi từ Âu Châu tham gia thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.