Thaiteamtrader

Cặp giao dịc #AXSUSDT khung D1

COINBASE:AXSUSDT   Axie Infinity / Tether
#AXSUSDT đang tạo một kênh lớn giảm dần

Giá gần đây đã thoát khỏi mức Fibonacci 0,786, được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

Tuyên bố chỉ ra rằng nhà giao dịch đang chờ đợi sự bứt phá khỏi kênh, điều này có khả năng báo hiệu một vị thế mua mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.