Kingtrader0708

AXS/USDT - (SPOT/ FUTIRE)

Giá lên
BINANCE:AXSUSDT.P   AXS / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Giá break trendline
Entry : ~ 12
TP 1 : 10%
TP 2 : 20%
STL : 10%
Max leverage : 10X - 20X
Mọi người tham khảo nếu thấy đẹp thì vào nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.