Cập nhật xu hướng trung hạn choDASH . Anh chị nhà đầu tư xin vui lòng xem giá đính kèm theo chart