tranthaihoang86

Baf mô hình tích lũy tạo đáy xác nhận tăng

Giá lên
HOSE:BAF   CTCP NONG NGHIEP BAF VN
Như e đã nhận định baf đã xác nhận tăng. Cơ hội để đầu tư dài hạn với cổ phiếu này. Mục tiêu 37 cho những ai chưa có hàng. Chúc mọi người thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.