nguyenminhtrieu245

BAKEBUSD với kỳ vọng tiếp tục tăng !

BINANCE:BAKEBUSD   BAKE / Binance USD
Bake hiện tại đang hồi, tạo đà và đi tiếp xu hướng tăng ( nhận định theo chart) với
- Kỳ vọng điểm hồi tại vùng Demand Zone tiếp diễn ( 4 đô - 5 đô) với yếu tố hợp lưu với Fibonacci 0.5
Kế hoạch Hold Bake với:
- Entry: 4 - 5 đô
- TP1: 8 đô ( 30% vốn - vùng đỉnh cũ)
- TP2: 11 đô (30% vốn - Fibonacci mở vộng 1)
- TP3: 14 đô (40% vốn - Fibonacci mở rộng 1.382)
- SL: 3.5 đô ( SL chung)

Đây là kế hoạch cá nhân, mọi người tham khảo nếu có góc nhìn khác thì cmt để Anh em cùng trao đổi/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.