Bake đã về lại vùng Deman - nến rút chân mạnh tại vùng này
Nếu xác định hold thì cần đợi xác nhân thêm yếu tố đảo chiều tại khung H1 ( nến hay mô hình nến) với kì vọng tỉ lệ R:R>3.