BlockInfo

Bake/usdt

Giá lên
BINANCE:BAKEUSDT   BAKE / TetherUS
Bake hiện tại đã có lực mua lên phá vỡ xu thế giảm thứ cấp.
Theo trend meta của mark xoăn kì vọng sẽ có đợt tăng giá trong vài ngày tiếp theo.
Mức lợi nhuận tối thiếu từ vùng giá hiện tại là 35%.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.