iamtradervn

BAKE đã vào điểm mua

Giá lên
BINANCE:BAKEUSDT   BAKE / TetherUS
1. Thị trường tích lũy đã có dấu hiệu tăng trưởng
2. Khối lượng thanh khoản tăng
3. Khung thời gian D-H4 hình thành xu hướng tăng
4. BAKE/BTC đã bắt đầu tăng theo
5. Chu kì sóng để lên được điểm TP 1 chỉ mất tới chưa đầy 2 tháng,
tới TP3 có thể mất tới 6 tháng
Lưu ý: Nhận định cá nhân chỉ mang tính chất tham khảo, nhà đầu tư không nên sử dụng margin cho bất cứ trường hợp nào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.