MUNC

BAKE 1 góc nhìn cho trung hạn

BINANCE:BAKEUSDT   BAKE / TetherUS
Vùng mua hold cho trung hạn, in CZ - WE TRUST. Hàng này mua hold có thể mang đi stake nha ae
Bình luận: Giá đã vào vùng mua và bật lên