10 lượt xem
0
KB1: sell ngay kháng cự trên
KB2: Hồi về hỗ trợ => Buy