BINANCE:BALUSDTPERP   BAL / TetherUS PERPETUAL FUTURES
18 lượt xem
0
1h phân kỳ tăng tạo sóng hiệu chỉnh giảm cho trend giảm lớn 4h => Có thể buy ngắn và chờ sell lại.