ntdphuong

bt phân tích bandusdt 6/4

BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
4h giá trend tăng
macd phân kì
tìm điểm sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.