dcironcop

BAND: New level?

Giá lên
BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
Hello anh em, long time no see.
Với diễn biến hiện tại trên thị trường crypto thì mình bắt đầu ngửi thấy mùi tiền từ việc hold alt. Vì vậy xin suggest anh em một kèo trông khá ngon. Là BAND.
Về ptcb con này thì nó có nền tảng tốt ( oracle - LINK). Có LINK thì mình sẽ không nói nhiều về độ tín nhiệm của nền tảng này nữa.
Về mặt kỹ thuật: vùng mua con này ở loanh quanh 5-6$. Hold x2 lên 11-12$. Khi nào giá tuần đóng dưới 5$ thì bỏ.
Thế nhé, chúc anh em hold coin giàu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.