crypto_switchboard

BAND xúc đi chứ chờ gì nữa

Giá lên
BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
Giá BAND 18,15 US$
ROI của Band Protocol 3738.0%
Giá trị vốn hóa thị trường 557.312.756 US$
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường 0,02%
Khối lượng giao dịch 145.457.622 US$
Khối lượng / Vốn hóa thị trường 0.2587
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 17,16 US$ / 18,47 US$
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày 15,04 US$ / 18,46 US$
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #145
Cao nhất mọi thời điểm 22,83 US$ -20.5%
Apr 15, 2021 (18 ngày)
Thấp nhất mọi thời điểm 0,203625 US$ 8815.3%
Nov 25, 2019 (hơn 1 năm)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.