longga123

Tôi đang chờ cho Bat/Btc về điểm mua

BINANCE:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Có lẽ sẽ là 1 kịch bản đẹp cho Batbtc
Mọi người cùng theo dõi nhé
Không khuyến cáo đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.