Tranngocvu

Chờ về vùng giá hỗ trợ

Giá lên
BITTREX:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Có thể sẽ về vùng giá hỗ trợ để có thể bật lên vùng cao hơn
buy 3614
sell 3900
stoploss 3300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.