crypto_switchboard

BATUSDT chạy ngay đi. Phân tích để trade

Giá xuống
crypto_switchboard Cập nhật   
BINANCE:BATUSDT   Basic Attention Token / TetherUS
Dữ liệu phân tích được lấy từ tradingview, không khuyến cáo đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc kĩ trước quyết định đầu tư của mình. Xin cảm ơn!
Giao dịch đang hoạt động:
chuẩn rồi anh em nhé
Giao dịch đang hoạt động:
Hiện tại đã đạt mục tiêu giá thứ nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.