Thaiteamtrader

#BATUSDT đang kiểm tra Key level

BINANCE:BATUSDT   Basic Attention Token / TetherUS
Cặp BATUSDT hiện đang hình thành một kênh tăng dần khi nó tạo ra "Mức cao hơn" và "Mức thấp cao hơn".
Trong phân tích kỹ thuật, Đỉnh cao hơn đề cập đến tình huống trong đó mỗi đỉnh tiếp theo của giá ở mức cao hơn đỉnh trước đó. Tương tự, Mức thấp cao hơn đề cập đến tình huống trong đó mỗi đáy tiếp theo của giá ở mức cao hơn mức trước đó.
Những mô hình này cho thấy xu hướng tăng trên thị trường và cho thấy rằng người mua đang nắm quyền kiểm soát. Đây là một sự phát triển tích cực cho những người đang tăng giá trên BATUSDT.
Giá đã kiểm tra mức kháng cự 0,31 đô la và chúng tôi đang chờ đợi một sự đột phá rõ ràng. Nếu đột phá xảy ra, nó có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng và tăng giá hơn nữa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.