BanDang

#BCC đang có mô hình tích lũy khá đẹp, vươn tới vùng 12.X

Đào tạo
HNX:BCC   BIMSON CEMENT JSC
#BCC đã và đang tích lũy khá chắt
Tôi có niềm tin rằng BCC sẽ vươn tới 12.x và 15.x trong tháng 6 này