TinhKaka

BCH/BTC mục tiêu x3 trong 2 tháng.

Giá lên
BITTREX:BCCBTC   None
trong 1 chu kỳ giảm ngắn hạn của BCH khi chạm tới đường hỗ trợ thì xuất hiện mẩu nến bao trùm tăng hay còn gọi là nến xuyên thấu, đây là dấu hiện cho một đợt tăng giá sắp xảy ra.