LeTrongHoaiNam

BCC tăng mạnh quá rồi

Giá xuống
BINANCE:BCCBTC   None
BCC cần một sự điều chỉnh, góc tăng trên 60 độ như thế này kiểu gì cũng cần điều chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.