Phamdong1969

BCC ( BCH ) 4H

Giá xuống
BINANCE:BCCUSDT   None
BCC ( BCH ) 4h đã hoàn thành mô hình vai đầu vai.
Tuy nhiên RSI đã xuống tới 35 do đó có thể có nhịp phục hồi về giá.
Nhưng cũng không phải lưa chọn đầu tư lúc này!!
Bình luận: