khoicrypto

BCC giữ vững đà tăng trưởng kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong tháng 3,4

BINANCE:BCCUSDT   None
Mức hỗ trợ B1, B2
Mức kháng cự A1, A2
Kỳ vọng sẽ lên 1540 trong tháng 3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.