HLinh

BCC/USD

BINANCE:BCCUSDT   None
https://vn.tradingview.com/chart/jhxg350g/
Theo đường xu hướng . BCC đang vào góc của tam giác, Nếu phá tam giá có hai hướng .
Lên thì chỉ khoàng 950 tới BB giữa . Ngược lại là đà giảm theo BTC . Mọi nguoi góp ý giúp em.