Phamdong1969

BCD vùng tích lũy đã gần kết thúc

Giá lên
BINANCE:BCDBTC   Bitcoin Diamond / Bitcoin
cặp giao dịch BCD/BTC đã đi ngang tích lũy 9 tuua6n2
RSI nằm ở vùng quá bán từ đầu tháng 9 ( đã quá đủ cho những người muốn bán thoát hàng.
Có thể trong thời gian tới BCD sẽ có đợt phục hồi giá.
Mục tiêu là 0.0001 - 0.00015 - 0.00024
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 0.000045 thì sẽ không có đợt phục hồi này!