xuhuongvang1

Sóng BCHABC/BTC trên sàn Binance

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BCHABC là nguyên bản của BCH - Và là đứa con để ra tiền của Bitman
Trong khi tất cả mọi thứ đều hồi khi có cơ hội thì ABC vẫn đứng im và đi xuống
Và hôm nay Xu Hướng Vàng đã nhìn thấy điểm vào lệnh khá đẹp cho lợi nhuận tương đương 20%
Hãy nhớ ABC khác coin khác ở chỗ Nó lên rất nhanh và Xuống cũng rất nhanh - Mọi người hãy thận trọng và thật kỹ khi vào coin này
Ăn nhanh Thoát nhanh

Xu Hướng Vàng - Con Sóng Vàng cho Trader
Bình luận:
Bình luận:
Sóng đang lên khá tốt
Bình luận:
đã chạm 27
Bình luận:
Chạm 28.3
Bình luận:
Đã Xong
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.