Ninh-Do

BCHABC sóng hồi kì vọng mốc fib 32.8 lợi nhuận hơn 20%

Sóng hồi số 4 với target 20% buy và sell như hình , stoploss màu đỏ
Bình luận: Cập nhật ABC