katana1111

BCHBTC ngày 17/04/2018

BITFINEX:BCHBTC   None
BCH đã tích lũy đủ và đang cho tín hiệu break out. Anh em có thể mua và giữ trong vòng 10 ngày. Mình tin 10 ngày là đủ để có kết quả.