dautucoin16042020

BCHBTC: Lý do X10-X20 trong năm 2021

Giá lên
BINANCE:BCHBTC   Bitcoin Cash / Bitcoin
1. Sóng BCHBTC: Hiện đang ở đáy sóng 3 tuần tăng mạnh mẽ nhất không cản trở.
2. BCH được tạo ra như Vàng và điều đó thành hiện thực của thập kỷ này và các thập kỷ sau: BTC tạo ra như Fiat; BCH tạo ra như vàng điện tử.
3. Nguồn vốn, quỹ lớn đầu tư và định vị thị trường BCH là vĩnh viễn như BTC và số lượng giới hạn chứ không vô hạn như Vàng nên giá BCH chỉ được phép tăng theo thời gian.
Volumme giao dịch hàng ngày lớn top 5 của tiền điện tử.
Đây là lúc cho ai chưa kịp mua, vì không bao giờ có giá rẻ như hiện tại nữa.
Bước 1 BCH tháng 11-12/2021 là x10 so với hiện tại; tháng 1/2021 là X36 lần so hiện tại.
Chúc giàu sang.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.