xuhuongvang1

Sóng BCHSV/BTC

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
Cập nhật điểm dừng của BCHSV trong ngắn hạn
giá hiện tại 0.0216
các điểm dừng
0.025
0.028
0.03
Bình luận:
COng sóng lên đầu tiên
Bình luận:
Xu Hướng Vàng - Sóng Vàng cho Trader Việt
Kênh tín hiệu : t.me/Xuthevang/
Kênh thảo luận : t.me/Talkwithxuhuongvang/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.