xuhuongvang1

Sóng BCHSV/BTC

Giá lên
Cập nhật điểm dừng của BCHSV trong ngắn hạn
giá hiện tại 0.0216
các điểm dừng
0.025
0.028
0.03
Bình luận: COng sóng lên đầu tiên
Bình luận: Xu Hướng Vàng - Sóng Vàng cho Trader Việt
Kênh tín hiệu : http://t.me/Xuthevang/
Kênh thảo luận : http://t.me/Talkwithxuhuongvang/