Ninh-Do

BCHSV SELL

Mô hình Contracting Triangle. Dự đoán giá giảm về vùng như hình
Bình luận: Có thể BCHSV đã đi sóng Eding đảo chiều. target sẽ tăng mạnh trong những ngày tới