xuhuongvang1

Sóng BCHSV/BTC

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BTC vô điều chỉnh thì có 2 coin đi ngược lại sóng của BTC đó là XRP và BCH SV
XRP đã chạm kháng cự cứng của nó ở vùng 10k và bước vào sóng rơi trung hạn - Vì vậy chúng ta còn lại BCH SV
Ở một bài phân tích trước Mình cũng đã chia sẻ sóng của BCH SV - và biểu đồ ấy vẫn được giữ nguyên - Nến giá vẫn đi theo mũi tên đã vẽ ra - Và hôm nay là sóng lên mạnh của SV khi BTC điều chỉnh về $3600 hoặc $3550
http://t.me/Xuthevang/
Link telegram : t.me/Xuthevang/
Bình luận:
cập nhật giá hiện tại 0.0249 tương đương 5%
Bình luận:
BCHSV đang quay lại vùng điều Chỉnh xong và giờ là Up Trend trở lại
Bình luận:
Điểm dừng kế tiếp của BCHSV
Bình luận:
Sóng 1 BCHSV
Bình luận:
go go
Bình luận:
Nến lên đầu tiên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.