xuhuongvang1

Sóng BCHSV/BTC

Giá lên
BTC vô điều chỉnh thì có 2 coin đi ngược lại sóng của BTC đó là XRP và BCH SV
XRP đã chạm kháng cự cứng của nó ở vùng 10k và bước vào sóng rơi trung hạn - Vì vậy chúng ta còn lại BCH SV
Ở một bài phân tích trước Mình cũng đã chia sẻ sóng của BCH SV - và biểu đồ ấy vẫn được giữ nguyên - Nến giá vẫn đi theo mũi tên đã vẽ ra - Và hôm nay là sóng lên mạnh của SV khi BTC điều chỉnh về $3600 hoặc $3550
http://t.me/Xuthevang/
Link telegram : http://t.me/Xuthevang/
Bình luận: cập nhật giá hiện tại 0.0249 tương đương 5%
Bình luận: BCHSV đang quay lại vùng điều Chỉnh xong và giờ là Up Trend trở lại
Bình luận: Điểm dừng kế tiếp của BCHSV
Bình luận: Sóng 1 BCHSV
Bình luận: go go
Bình luận: Nến lên đầu tiên