zunut

hy vọng sẽ là mô hình ba định

dựa theo hai định trước