xuhuongvang1

Sóng BCHSV/BTC

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
Khi hôm nay chúng ta biết BTC bắt đầu điều chỉnh nhẹ và đi ngang thì Coin được phục hồi mạnh mẽ
Và theo quan sát thì cái tên được cộng đồng quan tâm và nhắc nhiều nhất hiện giờ ngoài XRP thì chỉ có ABC và SV
Tiếp đến XRP và ABC đã có ngày hôm qua bắn pháo hoa khá đẹp - Và cái tên còn lại chính là BCHSV

Xu Hướng Vàng - Con Sóng Vàng Cho Trader
Bình luận:
Vẫn đang lên tốt
Bình luận:
BTC vô điều chỉnh thì có 2 coin đi ngược lại sóng của BTC đó là XRP và BCH SV
XRP đã chạm kháng cự cứng của nó ở vùng 10k và bước vào sóng rơi trung hạn - Vì vậy chúng ta còn lại BCH SV
Ở một bài phân tích trước Mình cũng đã chia sẻ sóng của BCH SV - và biểu đồ ấy vẫn được giữ nguyên - Nến giá vẫn đi theo mũi tên đã vẽ ra - Và hôm nay là sóng lên mạnh của SV khi BTC điều chỉnh về $3600 hoặc $3550
Bình luận:
Link telegram : t.me/Xuthevang/
Bình luận:
Target kế tiếp của BCHSV
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.