xuhuongvang1

BCHSV USDT Con Hổ Thức dậy

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BCHSV/USDT giá đang tăng mạnh , mọi người mua cặp BTC cũng được và mua cặp USDT vẫn được nhé
Hôm nay là thứ 7 rồi , đi chợ dần được rồi mọi người nhé , đặc biệt không dồn hết vào một coin , chia ra 70% mua giá được đưa trên biểu đồ , 30% còn lại dành cho điểm dự phòng nhé , hiện giờ các bạn nên tập Trade an toàn như

Xu Hướng Vàng - Sóng Vàng cho Trader Việt
Kênh tín hiệu : t.me/Xuthevang/
Kênh thảo luận : t.me/Talkwithxuhuongvang/
Bình luận:
Vẫn tiếp tục lên đều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.