xuhuongvang1

BCHSV USDT Con Hổ Thức dậy

Giá lên
BCHSV/USDT giá đang tăng mạnh , mọi người mua cặp BTC cũng được và mua cặp USDT vẫn được nhé
Hôm nay là thứ 7 rồi , đi chợ dần được rồi mọi người nhé , đặc biệt không dồn hết vào một coin , chia ra 70% mua giá được đưa trên biểu đồ , 30% còn lại dành cho điểm dự phòng nhé , hiện giờ các bạn nên tập Trade an toàn như

Xu Hướng Vàng - Sóng Vàng cho Trader Việt
Kênh tín hiệu : http://t.me/Xuthevang/
Kênh thảo luận : http://t.me/Talkwithxuhuongvang/
Bình luận: Vẫn tiếp tục lên đều