tigervn1986

Đã xong mô hình sóng Wolfe.

BITFINEX:BCHUSD   None
Mô hình sóng Wofle đã xong và giá đã đi đúng với lý thuyết ptkt.