DatTong

BCHUSD, Bitcoin Cash/ Dollar, H1

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
Bán khi H1 cho tín hiệu nến đảo chiều !
Bình luận:
Bình luận: Giá đã phá vỡ target ban đầu đặt ra.