ductin

BCH 2000$, CHÚNG TA CÙNG TIẾN...

BITFINEX:BCHUSD   None
Những ngày này, chúng ta đang phải vật vã chán nản, cả thị trường dòm theo bước BTC mà bước ngang cả tuần này. Trong tuần này, chúng ta dễ dàng nhận thấy một sự điều chỉnh nhẹ sau 3 tuần liên tiếp là những cây nến xanh. Nhưng nếu nhìn vào chart tháng, các bạn sẽ nhận ra một điều gì đó, một cơ hội chăng khi 3 cây nến giảm mạnh liên tiếp, và rồi bật lên là 1 cây nến xanh. Điều gì sẽ xảy ra trong tháng 5 năm này, tôi nghĩ BCH sẽ vươn đến con số 2000$. Điều đó sẽ không còn xa. Nếu đồng quan điểm với ý kiến của tôi, bạn có thể chờ nến đỏ bật xuống chút xíu nữa tầm 1200-1260$ để nhập hàng và chờ đợi ăn hàng. ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG CÒN XA...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.