DatTong

BCHUSD, Bitcoin Cash/ Dollar, H1, Mua trong ngày.

BITFINEX:BCHUSD   None
Giá test vùng hỗ trợ 1139, cho giá đi lên.
CHiến lược: Mua trong ngày hôm nay.
Bình luận: Giá đã phá vỡ neckline. chờ target !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đã đạt target 1. Dừng chiến lược bán vì giá đã phá qua cản, và không có tín hiệu nến.