NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 08/04

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
Bitcoin cash BCHUSD bitstamp H4
Kèo buy BCH chưa vào được

Một lần nữa Fibonacci đã cho thấy độ bá đạo của nó. Mua ngay theo pin bar hiện tại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.