DatTong

BCHUSD, BITCOIN CASH / DOLLAR, H4

Giá lên
BITFINEX:BCHUSD   None
- Giá đã phá vỡ trendline màu đỏ.
- Xuất hiện cặp nến đảo chiều trên khung thời gian D1.
--> MUA

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.