HUOBI:BCHUSDT   Bitcoin Cash Node / Tether USD
Giá BCH sau khi giảm 191$ đã tạo đáy và hình thành tam giác cân củng cố xu hướng.
Vào ngày hôm qua BCH đã có cú tăng giá Breakout cạnh trên của tam giác
Có thể hôm nay BCH sẽ test lại hình mẫu nay. Nếu test thành công tại vùng 217$ - 218$ thì mục tiêu hướng tới 280$
Nếu giá BCH rớt xuống và đóng dưới 214$ thì đợt Breakout thất bại khi đó giá lại hướng xuống đáy cũ 191$ và vó thể sâu hơn!