HUOBI:BCHUSDT   Bitcoin Cash Node / Tether USD
Giá BCH sau khi giảm 191$ đã tạo đáy và hình thành tam giác cân củng cố xu hướng.
Vào ngày hôm qua BCH đã có cú tăng giá Breakout cạnh trên của tam giác
Có thể hôm nay BCH sẽ test lại hình mẫu nay. Nếu test thành công tại vùng 217$ - 218$ thì mục tiêu hướng tới 280$
Nếu giá BCH rớt xuống và đóng dưới 214$ thì đợt Breakout thất bại khi đó giá lại hướng xuống đáy cũ 191$ và vó thể sâu hơn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.